Συνεργεία επισκευάζουν τις βλάβες σε κολώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής.