Μετανάστες προσπάθησαν να ταξιδεύσουν στην Ιταλία από το λιμάνι της Πάτρας, δείχνοντας στους λιμενικούς διαβατήρια που δεν τους ανήκουν.