Σε αγώνα δρόμου για σκληρά νεύρα αποδεικνύεται για χιλιάδες ανθρώπους που ψάχνουν δουλειά, η διαδικασία των αιτήσεων για την πρόσληψη Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού στα νοσοκομεία. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας  loipoepikouriko.moh.gov.gr, ωστόσο όπως καταγγέλλουν αναγν…