Ο άλλοτε ερευνητής της Xerox είχε εφεύρει την εντολή “αποκοπή/αντιγραφή/επικόλληση” την εντολή “εύρεση και αντικατάσταση” καθώς και πολλές άλλες