Στη χώρα μας συνηθίζουμε να υποτιμούμε ή ακόμη και να προσπαθούμε να απαξιώσουμε ό,τι δεν καταλαβαίνουμε ή πιστεύουμε πως δεν μας αφορά. Πόσο μάλλον όταν κάτι δεν αξιολογείται ως απτό, ενδεχομένως χειροπιαστό, παρά το γεγονός ότι ο βαθμός επίδρασής του είναι άμεσος και διαρκώς εντεινόμενος. Υπό αυτό το πρίσμα, η 4η Βιομηχανική επανάσταση δεν αποτελεί ένα θεώρημα, μια επιφανειακή προσέγγιση, ένα wish-full thought, αλλά βρίσκεται εδώ και εφαρμόζεται επί καθημερινής βάσεως σε ολοένα και…