Από σήμερα έως τις 22 Απριλίου, όλες τις εργάσιμες ημέρες, οι δικαιούχοι απαλλαγής ή μείωσης των δημοτικών ανταποδοτικών τελών υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Πατρέων, στο γραφείο που βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος 110 (απέναντι από το γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου).
Για την διευκόλυνση των δικαιούχων στην υποβολή των αιτήσεων η παραλαβή των δικαιολογητικών γίνεται με την εξής σειρά:
Άποροι και Μονογονεϊκές οικογένειες: Από σήμερα 21 Μαρτίου έως και 24 Μαρτίου 2016.
ΑμεΑ: Από 28…