Με τις παρουσιάσεις των performances ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή 1/12/2019 ώρα 16.00 – 18.00 από τον Μώλο ως το Κάστρο το Scoping meeting για την «Performance: συλλογικότητα, σκέψη, εμπειρία, αφήγηση»  
Τις εργασίες του Επιστημονικού Συμποσίου που πραγματοποιήθηκε από 29 Νοεμβρίου ως 1 Δεκεμβρίου 2019, από το Τμήμα της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την υποστήριξη της «DERIDAncetheatre Ensemble» & της «Αrt Wave»
 παρακολούθησε μεγάλος αριθμός νέων επιστημόνων,…