Ακυρωτική για τα δημοτικά τέλη της περιόδου 2017 του Δήμου Πατρέων είναι αίτηση που συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ακυρωμένη αίτηση (1384/2018) που αναφέρεται σε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει περιέλθει σε γνώση του Δήμου, αλλά τον δέσμευσε ως προς την εφαρμογή μόνο για τον συγκεκριμένο προσφεύγοντα και όχι για το σύνολο των πατρινών ιδιοκτητών ακινήτων.
Αναδεικνύει όμως και αδικίες, κρίνοντας από το περιεχόμενό της, στον διαχωρισμό των περιοχών του Δήμου σε «προνομιούχες»…