Ακυρωτική για τα δημοτικά τέλη της περιόδου 2017 του Δήμου Πατρέων είναι αίτηση που συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.