Ολοκληρώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2020 το σεμινάριο Νέων Μελών στην Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ», διάρκειας 20 ωρών. Κατά το διάστημα αυτό τα μέλη προσέγγισαν την φιλοσοφία του Φορέα και εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά και βιωματικά στις εξής ενότητες :
Αίτια της εξάρτησης
Πρόληψη της εξάρτησης. Φιλοσοφία, αξίες και αρχές της πρόληψης.
Πρόληψη της εξάρτησης στην οικογένεια και στην κοινότητα
«ΠΡΟΤΑΣΗ»- Ρόλος του ενεργού πολίτη (εθελοντισμός)
Βελτίωση επικοινωνίας
Λήψη αποφάσεων
Τα μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή…