Ενώ περιμέναμε ο νέος νόμος να λύσει προβλήματα ακαδημαϊκής φύσης που αντιμετωπίζει ο κλάδος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), αντιθέτως έρχεται να προσθέσει και άλλα, με πρωτοφανή απαξίωση και υποτίμηση των μελών μας.
Λίγοι μήνες μόνο πέρασαν από τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Υπουργείο Παιδείας, μέσω επιστολής της κας Κεραμέως, ζητούσε από την Ομοσπονδία μας τις προτάσεις της για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αντί διαλόγου όμως, το Υπουργείο επιλέγει την τωρινή χρονική στιγμή…