Το εορταστικό ωράριο που προτείνεται για την Μεγάλη Εβδομάδα είναι το εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 11.00 – 18.00 (προαιρετικά)
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 9.00 – 14.00 17.30 – 21.00
Μ. ΤΡΙΤΗ 9.00 – 14.00 17.30 – 21.00
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 9.00 – 14.00 17.30 – 21.00
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9.00 – 21.00
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.00 – 19.00
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00 – 14.30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ ΑΡΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ ΑΡΓΙΑ

Ειδικά για την Μεγάλη Παρασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 435/76, επιτρέπεται η λειτουργία των…