Ενα σημαντικό κατασκευαστικό έργο δρομολογήθηκε για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόκειται για την κατασκευή τριών κτιρίων: του τμήματος οικονομικών επιστημών, του τμήματος μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, και των κλινικών λειτουργιών τμήματος Ιατρικής.
Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 18,02εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 14,53εκατ.ευρώ). Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο και ανάδοχος αναδείχθηκε η «Τομή ΑΒΕΤΕ» με έκπτωση 52,72% ενώ δεύτερη ήρθε η «ΕΡΕΤΒΟ» με 45,68%…