Μνημόσυνο το? Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ?τελέσθη τήν Κυριακή το? ?σώτου, 16.2.2020, στόν ?ερό Μητροπολιτικό Ναό Ε?αγγελιστρίας Πατρ?ν μέ τήν συμπλήρωση 177 ?τ?ν ?πό τήν πρός Κύριον ?κδημία, το? Θρυλικο? πολεμάρχου, το? γιγαντόψυχου καί ?λληνόψυχου Θεοδώρου το? Κολοκοτρώνη, ? ?πο?ος γεννήθηκε γιά νά ?γωνισθ? ?πέρ Πίστεως καί Πατρίδος καί νά ?λευθερώσ? τήν ?λλάδα ?πό τήν τυραννία τ?ν βαρβάρων Τούρκων κατακτητ?ν.
          Τήν Θεία Λειτουργία καί τό ?ερό Μνημόσυνο ?τέλεσε ? Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης…