Με ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμά του ο πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Ξυδόπουλος, προειδοποιεί τους φοιτητές και αποφοίτους του τμήματος να αποφύγουν οποιαδήποτε εμπλοκή σε δοσοληψίες διεκπεραίωσης των εξ αποστάσεως εξετάσεων για λογαριασμό τους επ’ αμοιβή με φροντιστήριο ή με μεμονωμένα άτομα (π.χ. αποφοίτους).
Ο κ. Ξυδόπουλος ενημερώνει ότι είτε τα τρίτα άτομα εμπλακούν στην εξ αποστάσεως εξέταση με τη χρήση κωδικών εν ενεργεία φοιτητών στις πλατφόρμες…