Στην Πάτρα σήμερα την 27/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Κοινωνική Αλληλεγγύη» ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «Η Αγία Ευφροσύνη», μετά το άγγελμα εις Κύριον μεταστάσεως του αγαπητού μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
Συνταξιούχου Αστυνομικού
Συμπαραστάτη και Φίλου του έργου του Ιδρύματος , που ήταν δίπλα μας σε κάθε στιγμή τα τελευταία τριάντα χρόνια και σεβαστού συζύγου της, επί σειρά ετών μέλους της Διοίκησης, …