Εις μνήμην ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑ, κατατέθηκε, αντί στεφάνων, το χρηματικό ποσό των 500 € υπέρ των σκοπών του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, από τους κάτωθι:
Λίτσα Διαμαντοπούλου, Σωτήρη Κουμπούρα, Βαγγέλη Μπάρλο, Παναγιώτη Μπάρλο, Γιώτα Μπάρλου, Γιώργο Μπιθέλη, Αικατερίνη Μπουσγούνη, Καλλιόπη Μπουσγούνη, Νίκο Παναγάκη, Γιώργο Φρούντα, Λευκούλα Φρούντα και αγνώστους.