Με ευθύνη του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων πλησίον χειμάρρων του Δήμου Πατρέων για την προστασία πολιτών από πλυμμηρικά φαινόμενα.
Επίσης έγινε τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου Πατρέων όπου επισημαίνονται τα σημεία συγκέντρωσης πολιτών, εφόσον υπάρξει έκτακτη ανάγκη, καθώς και οδών διαφυγής, όπου θεωρείται απαραίτητο. Η δράση αυτή θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες Τοπικές και Δημοτικές…