Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1) Έγκριση της αριθ. 33/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, που αφορά στην έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2020 (Κων/νος Παπαφιλίππου: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικού…