Γιά μιά ?κόμη χρονιά τό ?πισκοπε?ο τ?ν Πατρ?ν πλημμύρισε ?πό  τίς χαρούμενες φωνές τ?ν παιδι?ν, τήν παραμονή τ?ν Χριστουγέννων 24.12.2018, τά ?πο?α τραγούδησαν  τά Κάλαντα καί μετέφεραν μέ τόν δικό τους τρόπο τό μήνυμα τ?ς μεγάλης Δεσποτικ?ς  ?ορτ?ς τ?ν Χριστουγέννων.
            Τά κάλαντα, ?νώπιον το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρ?ν κ.κ. Χρυσοστόμου, ?ψαλαν :
 ? Πλ?θος παιδι?ν ?πό τήν Πάτρα,
  ?? χορωδία το? Στρατο? το? ΚΕΤΧ,
? Τό ?κκλησιαστικό Λύκειο Πατρ?ν
 ?τό ?ρσάκειο Γυμνάσιο Πατρ?ν,…