Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1) Άσκηση η μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 262/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος)
2) Άσκηση η μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 302/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών…