Το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλαίσιο του έργου NeTT (Δίκτυο θεάτρων για την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουρισμού) του Προγράμματος Interreg V-Α Greece – Italy 2014-2020, διοργάνωσε ένα Ταξίδι Εξοικείωσης (Fam Trip) στη Πάτρα.
Το Fam Trip πραγματοποιήθηκε το 3ήμερο 26-28 Σεπτεμβρίου 2020 και περιλάμβανε επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού, αρχαιολογικού, θρησκευτικού, εμπορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.
Ο σκοπός της διοργάνωσης του Fam…