Μέ τήν δέουσα τάξη καί ε?λάβεια  ?τελέσθη ? ?γιασμός ?πί τ? ?νάρξει τ?ς νέας σχολικ?ς χρονι?ς, σέ ?λα τά Σχολε?α στήν ?ερά Μητρόπολη Πατρ?ν.
          Μετά τήν Θεία Λειτουργία τ?ς ?ορτ?ς τ?ς  ?ψώσεως το? Τιμίου καί Ζωοποιο? Σταυρο?, ? Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρ?ν κ.κ. Χρυσόστομος, ? Θεοφιλέστατος ?πίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος καί ο? ?ερε?ς τ?ν ?νορι?ν σύμφωνα μέ τό σχετικό πρόγραμμα ?πεσκέφθησαν  τίς σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας ?κπαιδεύσεως καί ?τέλεσαν τόν ?γιασμό,…