Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της κοίτης του χειμάρρου Παναγίτσα (στην Πάτρα), προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη θωράκιση από πλημμυρικά φαινόμενα και την ομαλή ροή του ποταμού, προβλέπονται στη σύμβαση που υπέγραψε σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης. με τον ανάδοχο του έργου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά μήκος του χειμάρρου Παναγίτσα και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού για την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, των οδών, των…