Σας παρακαλούμε να έλθετε, στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:
1- Κατακύρωση Πρακτικών Δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση καντινών για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
2- Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας έργου: «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Ρίου», ανάδειξη μειοδότη…