Συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ.