Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του δήμου Πατρέων.
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια καρτών χρονικού περιορισμού στάθμευσης (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντης)

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής έτους 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρκτική διερεύνηση ευστάθειας πρανούς…