Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ.