Συνεδριάζει μέσω Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ.