Συνεδρίαση, μέσω Τηλεδιάσκεψης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ.