Συνεδριάζει δια ζώσης η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, την 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 το πρωί στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας – Αρμόδιος Διευθυντής).

2. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 644/13-11-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σημειακής τροποποίησης υψομέτρων σε τμήματα των οδών α) Αθηναίου μεταξύ των οδών Αρέθα και Ευαίμωνος…