Είστε ένα μοντέλο παράταξης διαφορετικό από τα συμβατικά. Και πάντως όχι αρχηγικό. Πώς είστε δομημένοι; Πώς λειτουργείτε;
Το «Κοινοτικόν» λειτουργεί από το 2007 ως ανοιχτό εργαστήρι πολιτικής, πολιτισμού και κίνησης ιδεών. Η συλλογικότητά μας συνέρχεται σε ολομέλεια μια φορά την εβδομάδα και συχνότερα, αν υπάρχει κάποιο έκτακτο γεγονός. Δεν υπάρχει κανένα όργανο πέρα από τη γενική συνέλευση των μελών του, όπου γίνεται προσπάθεια οι αποφάσεις να παίρνονται ομόφωνα, προκύπτοντας ως σύνθεση των…