«Με απόφαση του ΔΣ καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών (Πλ. Γεωργίου Α΄ , αριθ. 25α) με την εξής Ημερήσια Διάταξη θεμάτων:
1.Ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Συλλόγου σχετικά με την προάσπιση των συμφερόντων των μεριδιούχων της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας.
2. Ενημέρωση για πρόσθετα ένδικα μέσα.
3. Ενέργειες της άτυπης…