Την Τετάρτη 3/6/20, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μας με την Διοίκηση (Δκτης και Αν. Δκτης), παρουσία και των Συναδέλφων Τραυματιοφορέων. Μια συνάντηση όπου τέθηκαν όλα εκείνα τα ζητήματα που απασχολούν τον συγκεκριμένο αυτόν κλάδο, τούς Συναδέλφους τραυματιοφορείς.
Γι΄ αυτά τα προβλήματα που κατατέθηκαν, δεν δόθηκε καμία απάντηση-λύση από τους Διοικούντες, ούτε υπήρξε καμιά ουσιαστική δέσμευση τους, αν και θα μπορούσε, δεδομένου ότι αυτά τα προβλήματα τούς τα είχαμε γνωστοποιήσει πολύ…