Καμιά φορά είδηση υπάρχει εκεί όπου δεν φαίνεται τίποτα: Παρατηρούμε ότι εδώ και καιρό τυχαίνει σεβασμού η προσπάθεια διεύθυνσης και γονέων του Στρουμπείου να κρατάνε σε καλή κατάσταση το εκπαιδευτήριο, το οποίο έβαψαν με ίδια μέσα τις προάλλες. Η καλή τους διάθεση και το σιωπηρό τους αίτημα προς τις δυνάμεις που συνηθίζουν να μπογιατίζουν τις επιφάνειες, φαίνεται ότι συνάντησε ανταπόκριση. Και συνάφθηκε ένα άτυπο μορατόριουμ, όπως φαίνεται.