Με την  υπ. αριθμ. 35009/Ζ1/9-3-2016 (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 126/9-3-2016) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  τροποποιήθηκε η  υπ’ αριθμ. 132065/Ζ1/24?8?2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.616/27?8?2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «Ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», ως εξής:
Πρόεδρος:
Καρδάσης Βασίλης
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Αντιπρόεδροι:
Ανδρουλάκης…