Το σημερινό πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων:
13.30 Στο κέντρο της πόλης: Σοκολατοπόλεμος (από τα σωματεία: Σοκολατορίχτες, Σοκολατομαχίες, Σοκολατοδρομίες, Σοκολατομανίες και Σοκολατοπαίκτες)
18.30 Οδός Κορίνθου: Νυχτερινή Παρέλαση
21.00 ROYAL Theater-Bar-Restaurant (πρώην Πτωχοκομείο): 3ο Μπουρμπούλι