Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση του οριστικού προγράμματος του 8ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου για τη Δυτική Ελλάδα που διοργανώνει η «Πελοπόννησος» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το Συνέδριο θα γίνει από 2- 4 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις της Αχάια Κλάους, και φέτος συμπίπτει με μια ιδιάζουσα συγκυρία η οποία θέτει πιο επιτακτικά από ποτέ το ζήτημα της αναμόρφωσης του ελληνικού μοντέλου με όχημα τις νέες τεχνολογίες και με στόχο τη δημιουργική αξιοποίηση του εγχώριου…