Στο τέλος κάθε μήνα οπότε και κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι συντάξεις σχημσατίζονται ουρές στις τράπεζες και στα ΑΤΜ αυτών.
Εξάλλου στο τέλος του μήνα μπορεί να μπαίνουν οι συντάξεις, αλλά θα πρέπει να “βγουν” και οι υποχρεώσεις , οι οποίος συνήθως συμπίπτουν ημερολογιακά.
Μια τέτο…