Η εταιρεία «Ανοδος ΑΤΕ» αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης στον διαγωνισμό για το έργο μετατροπής των εγκαταστάσεων του ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο. Πρόσφερε μέση έκπτωση 58,86% και συνολικό ποσό προσφοράς 3.250.188,96€ (με τον ΦΠΑ).
Ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη διακήρυξη του έργου. Αν δεν στραβώσει κάτι, σύντομα το έργο αρχίζει.
Μ.Β.