Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Μελάς, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των αυτοαπασχολούμενων, βιοτεχνών κι εμπόρων, της Πάτρας και της Αχαΐας, παραβρέθηκε σήμερα το πρωί κινητοποίηση διαμαρτυρίας με παράσταση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι αυτοαπασχολούμενοι, βιοτέχνες και έμποροι απαιτούν μέτρα ουσιαστικής στήριξης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους.