Από το Σύλλογο Καθαριστών & Καθαριστριών Πάτρας εκδόθηκε ψήφισμα-υπόμνημα, σχετικά με το πρόβλημα υγιεινής και καθαριότητας που υφίσταται στα σχολεία της περιοχής.
Στο ψήφισμα, που υπογράφεται από την πρόεδρο, Χριστίνα Διδάχου, και τη γ.γ., Καλλιόπη Πέτσιου, αναφράφονται τα ακόλουθα:
«Το πρόβλημα υγιεινής και καθαριότητας στα σχολεία μας είναι εξαιρετικά σημαντικό και μας αφορά όλους: γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς.
Εμείς, οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των δημόσιων σχολείων, είμαστε αυτές…