Η φωτογραφία είναι από την αίθουσα του Εφετείου Πατρών, όπου τοποθετήθηκαν στο πάτωμα σημάνσεις για να οριοθετούν τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των παραγόντων της δίκης, προς αποφυγή πιθανής μετάδοσης του κορονοϊού, σε χώρους όπου το ανώτατο όριο παρευρισκόμενων είναι έως 35 άτομα. Βέβαια, όσο κι αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ασφαλή απόσταση του 1,5 μέτρου, υπάρχουν συνθήκες που δεν μπορούμε να υπερβούμε. Π.χ. τι θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα της εκδίκασης υποθέσεων σε Μικτά Ορκωτά…