Γιά μιά ?κόμη φορά ?ν ?ψει τ?ν ?ορτ?ν το? Πάσχα, ? Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρ?ν κ.κ. Χρυσόστομος ?πεσκέφθη τά ?δρύματα τ?ς πόλεως, προκειμένου νά ε?χηθ? στό Προσωπικό καί στούς Τροφίμους τά δέοντα γιά τήν ?ορτή τ?ς ?ναστάσεως το? Κυρίου καί νά προσφέρ? τήν ?θικ? καί ?λική συμπαράσταση τ?ς τοπικ?ς μας ?κκλησίας.
 
          ?τσι ? Σεβασμιώτατος, βρέθηκε:
 
α) στό ?συλο ?νιάτων Πατρ?ν,
 
β) στή Φωλιά το? παιδιο?
 
γ) στήν Κιβωτό τ?ς ?γάπης
 
δ) στό Καραμανδάνειο Νοσοκομε?ο
 
ε) στήν…