Καλούμε τα Μέλη του Συλλόγου μας, όπως προσέλθουν την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Θέματα Γενικής Συνέλευσης

1. Διοικητικός Απολογισμός 2019
2. Οικονομικός Απολογισμός 2019
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2019
4. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2019
5. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2019
6. Προϋπολογισμός 2020 και έγκριση αυτού
7. Διαγραφές Μελών

Σε περίπτωση μη απαρτίας η…