Μικροί και μεγάλοι, με τριγωνάκια, ξυλόφωνα, μελόντικες και άλλα όργανα παίζουν, τραγουδούν τα κάλαντα και προμηνύουν την έλευση του νέου χρόνου.