Ο Δήμος Πατρέων ολοκλήρωσε τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλεΐκων» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του ΕΣΠΑ.
Το έργο θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και τις λειτουργίες ολόκληρων γειτονιών.
Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις θα γίνουν στις εξής υποβαθμισμένες περιοχές:
α) Περιοχή 1, Περικλείεται από τις οδούς Βελουχιώτη, Κολχίδος, Αγ. Ιωάννου Πράτσικα και Πέττα καθώς και τέσσερα (4) οικοδομικά τετράγωνα.
β) Περιοχή 2, Περικλείεται…