Με στόχο την ασφάλεια και την οριοθέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και την προστασία των μελών της, η Πρυτανεία όχι μόνο εξακολουθεί αλλά και εντείνει τις προσπάθειές της, προς όλες τις κατευθύνσεις.
Όπως τονίζει η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών, για τους σκηνίτες που έχουν εγκατασταθεί στα όρια του Πανεπιστημίου, συνεχίζονται οι επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς, για μια συντονισμένη αντιμετώπιση. Όπως αποφασίστηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσία…