Τό Μοναστήρι το? ?μπλο?, ?φιερωμένο στήν ?περαγία Θεοτόκο (?ορτάζει στήν ?μέρα τ?ν Ε?σοδίων τ?ς Θεοτόκου), συνεχίζει ?πί α??νες , 700 καί πλέον ?τη,τήν προσφορά του στήν ?κκλησία καί στό Γένος. ? ?ν λόγ? ?ερά Μονή ε?ναι μία ?πό τίς σημαντικότερες ?στορικές ?ερές Μονές τ?ς Πατρίδος μας.
          Κατά τήν ?πανάσταση το? 1821, διεδραμάτισε σημαντικό καί σπουδα?ο ρόλο ?φο? ?το ?ρμητήριο το? Παλαι?ν Πατρ?ν Γερμανο? καί κέντρο συνάξεως τ?ν ?πλαρχηγ?ν τ?ς περιοχ?ς.
          Στήν ?ργώδη προσπάθεια…