Κύριοι Υπουργοί,
Το Καραμανδάνειο είναι το μοναδικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη Δυτική Ελλάδα που εξυπηρετεί παιδιά από την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, των Νησιών Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδας.
Ως εκ τούτω θα πρέπει να ενισχύεται σε Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου είναι απαραίτητη καθότι τα παιδιά για να υποβληθούν σε Μαγνητική Τομογραφία απαραιτήτως θα πρέπει να υπάρχει στην εξέταση Αναισθησιολόγος.
Εγκρίθηκε η εγκατάσταση Μαγνητικού στο Καραμανδάνειο είναι σε…